Käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan www.dsautomobiles.fi-sivuston (”Sivusto”) käyttöön, sekä niiden Auto-Bon Oy:n sivustojen käyttöön, joihin on linkkejä tältä sivustolta (”Alasivustot”). Alasivustojen käyttöä koskevat kunkin alasivuston käyttöehdot. Alasivustojen käyttöehdot pätevät ja ovat voimassa niiltä osin kuin ne eroavat tämän sivuston käyttöehdoista.

Tekijänoikeudet ja käyttörajoitukset
Kaikki tämän Sivuston tai Alasivustojen materiaali, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muut tämän aineiston immateriaalioikeudet ovat DS:n tai aineiston omistajien omaisuutta. Pois lukien lain nimenomaisesti sallimia tapauksia, tämän sivuston tai sen alasivustojen sisältöä ei saa käyttää, kopioida, lainata, muokata, kääntää, jakaa tai muutoin hyödyntää ilman DS:n tai aineiston omistajan lupaa. DS pidättää oikeuden lisätä, poistaa tai muokata näitä Käyttöehtoja tai tämän Sivuston tai sen Alasivustojen sisältöä ilman eri ilmoitusta.

Vastuunvapauslauseke
Kaikki tämän Sivuston ja Alasivustojen sisältämä aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ilman mitään takuuta esimerkiksi kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai muiden osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamattomuudesta. DS ei takaa, että sivustojen kaikki sisältö on virheetöntä tai täysin ajan tasalla. DS pidättää oikeuden tuotteita ja hintoja koskeviin muutoksiin sekä mahdollisiin asiavirheisiin. Kuvamateriaali on pääsääntöisesti DS:n kansainvälisiin materiaaleihin perustuvaa. Kuvissa ja muissa esitysmateriaaleissa saattaa olla erikoisvarusteltuja autoja, myös sellaisilla varusteilla, joita ei Suomessa ole lainkaan saatavilla.

Linkit muille internet- ja extranet-sivuille
Tätä Sivustoa ja sen Alasivustoja lukuun ottamatta DS ei valvo tai ylläpidä sellaisten sivustojen sisältöä, joihin on linkki tältä Sivustolta tai sen Alasivustoilta (”Linkkisivut”). DS ei suosittele viittauksia Linkkisivuihin tai tiettyyn kolmannen osapuolen tuotteeseen tai palveluun tällä Sivustolla, sen Alasivustolla tai Linkkisivustolla. DS ei ole vastuussa Linkkisivustojen toimivuudesta tai niiden käytöstä.

Vastuunrajoitukset
DS ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien vahingot, jotka johtuvat liiketoiminnan voittojen menettämisestä, ansiotulojen menetyksistä tai tietojen menettämisestä) jotka johtuvat tämän Sivuston, Alasivustojen tai Linkkisivustojen käytöstä tai käytön estymisestä, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi etukäteen ilmoitettu.

Käyttäjän toimittama sisältö
Kaikkea käyttäjän tälle sivustolle siirtämää tai välittämää aineistoa, tietoja ja muuta sisältöä (”Käyttäjän toimittama sisältö”) pidetään ei-luottamuksellisena ja tekijänoikeuksista vapaana aineistona. Täten DS ei ole ”Käyttäjän toimittaman sisällön” suhteen mitään velvoitteita tai sitoumuksia.

Linkittäminen www.dsautomobiles.fi-sivustoon
Käyttäjällä on oikeus linkittää käyttäjiä tähän Sivustoon muilta sivustoilta seuraavia linkittämisohjeita noudattaen: sivustosi ei saa herjata tai vahingoittaa DS:ää tai sisältää asiatonta materiaalia; DS:lle kuuluvan aineiston ympärille ei saa tehdä kehyksiä tai muilla keinoin luoda vaikutelmaa, ettei aineisto ole DS:n omaisuutta; nimeämme on käytettävä oikein. Linkittämisoikeus poistuu automaattisesti, ellei näiden Käyttöehtojen tai Alasivustojen voimassa olevien käyttöehtojen sääntöjä noudateta. Linkittämisoikeuden poistuttua kaikki linkit on poistettava. Käyttäjällä on oikeus tehdä linkki suoraan Sivuston muille sivuille, jolloin on kuitenkin otettava huomioon, että Sivuston tietyillä sivuilla tai aineistolla voi olla omat käyttöehdot, joita on tällöin noudatettava.

 

Copyright DS
Kaikki oikeudet pidätetään.