Näytä sisältö
Sähköistyminen ja WLTP-mittaustapa

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ TEKNLOGIAA

DS AUTOMOBILESIN TUTKIMUS JA INNOVOINTI

Sähköistymisen avulla tavoitteenamme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, suojella luonnonvaroja ja kehittää uusia ympäristöystävällisiä liikkumistapoja.

E-TENSE TEKNOLOGIA

DS Automobilesin sähköautot ja lataushybridit

Huomisen maailmaan suunniteltu E-TENSE ilmentää äärimmäistä ajamisen iloa ja maksimaalista tehokkuutta. E-TENSE-teknologia on mukana jokaisessa uudessa DS Automobiles -mallissa. Vuodesta 2023 lähtien DS-mallistomme Suomessa on ollut sähköinen sisältäen vain täyssähköautoja ja lataushybridejä.

Formula E:n inspiroimaa teknologiaa

Formula E -sarjassa kilpailemisesta saatujen oppien ansiosta hybridi- ja sähköautoissamme on paljon moottoriurheilussa hyväksi todettua teknologiaa. Esimerkiksi regeneratiivinen jarrutus muuntaa jarrutuksessa vapautuvan kineettisen energian sähköksi ja näin ollen pidentää toimintamatkaa.

TUTUSTU E-TENSE MALLISTOOMME

NOS MOTEURS ESSENCE PURETECH

Plus compacts, plus légers, plus puissants

Les moteurs essence PureTech permettent de maîtriser votre consommation tout en dynamisant les performances de votre véhicule DS.
Nos ingénieurs sont parvenus à obtenir une réduction significative de la consommation de carburant en réduisant la taille et le poids de nos moteurs et en intégrant des matériaux basse friction innovants.

Des moteurs plus propres

En réduisant la taille et le poids de nos moteurs, et en intégrant des matériaux basse friction innovants, nos ingénieurs sont parvenus à obtenir une réduction significative de la consommation de carburant et ainsi, des émissions de CO₂ par véhicule.

NOS MOTEURS DIESEL BLUEHDI

L’alliance de l’efficience & du plaisir de la conduite

La technologie BlueHDi désigne notre gamme de motorisations diesel qui offre un système de dépollution de dernière génération.
Nos moteurs diesel BlueHDi 4 cylindres sont disponibles en deux puissances différentes : 130 S&S et 180 S&S.

Système de dépollution dernière génération

Ce système équipe tous nos moteurs diesel BlueHDi pour éliminer les polluants issus de la combustion du diesel : les hydrocarbures imbrûlés (HC), le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx) et les particules fines.
Une dépollution en 3 étapes
ETAPE 1

Le catalyseur d’oxydation transforme les hydrocarbures imbrûlés (HC) et le monoxyde de carbone (CO) en eau (H2O) et en dioxyde de carbone (CO₂).

 

ETAPE 2

Le catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction) élimine 90% des oxydes d’azote (NOx) en les transformant en eau et en azote grâce à l’ajout d’AdBlue®.

 

ETAPE 3

Le Filtre à Particules (FAP) élimine jusqu’à 99,9% des particules fines en nombre.

 

DES SOLUTIONS EFFICIENTES
AdBlue®
L'AdBlue®, un mélange d’eau et d’urée, non toxique et respectueux de l’environnement, permet de transformer 85% des oxydes d’azote polluants en vapeur d’eau et en azote inoffensif. Pour recharger votre réservoir d’AdBlue®, situé dans le coffre ou à côté de la trappe à carburant, la manipulation est identique à celle d’un plein de carburant. En réalisant un plein complet d’AdBlue®, vous profiterez de 20 000 km d’autonomie. 
STOP & START
Maîtrisez durablement votre consommation de carburant et réduisez sensiblement vos émissions de CO₂ grâce à la technologie Stop & Start. Cette fonction met automatiquement en veille votre moteur lorsque votre véhicule marque un arrêt temporaire. Vous réduirez en moyenne votre consommation de carburant en circulation urbaine dense de -15%, par rapport à un véhicule conventionnel. 

WLTP STANDARDI

Realistisempi mittaustapa

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä WLTP-testillä (Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa.

 

Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO2-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO2-päästöihin, toimintamatkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO2-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

 

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

 

Sähkö- ja hybridiautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta. Sähkö- tai hybridiautossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä akun varausaste.

DS ja WLTP-STANDARDI
DS Automobilesin bensiinimoottorit täyttävät kaikki päästöjen suhteen asetetut vaatimukset. Kehitämme jatkuvasti tuotteistamme entistäkin taloudellisempia ja vähäpäästöisiä.
MITEN WLTP EROAA AIEMMASTA?

Standardoituja testimenetelmiä koskevat muutokset

  •  Päästöjen mittaus ottaa huomioon varusteiden vaikutukset polttoaineenkulutukseen ja CO2-päästöön
  • Pidemmät ajosyklien aikaiset ajomatkat
  • Testit suoritetaan suuremmilla ajonopeuksilla
  • Dynaamisempi ja totuudenmukaisempi ajoprofiili
  • Ajalliselta kestoltaan pidemmät ajosyklit
NEDC-menetelmästä WLTP-menetelmään

Yksi uuden WLTP-testimenetelmän tavoitteista on simuloida aiempaa paremmin todellisia ajo-olosuhteita ja auton nykyisiä tekniikoita tyyppihyväksyntäprosessin aikana. Siinä on määritetty tiukemmat testiolosuhteet ja dynaamisempi ajoprofiili kuin edeltävässä NEDC-menetelmässä, joka kehitettiin 1990-luvulla. WLTP perustuu todellisiin ajotietoihin toisin kuin NEDC, jossa hyödynnettiin teoreettisia ajoprofiileja.

 

Lisäksi WLTP:n avulla määritetyt arvot ovat tarkempia, koska menetelmässä otetaan huomioon jokaisen auton tekniset tiedot mukaan lukien kaikki lisävarusteet, joilla voi olla merkittävä vaikutus auton polttoaineenkulutukseen ja CO2-päästöön. Saman auton WLTP-arvot ovat joissain tapauksissa suurempia kuin sen vastaavat NEDC-arvot. Tämä ei tarkoita, että auton polttoainetaloudellisuus on huonompi. Kyseessä on ainoastaan uusi mittaustapa, joka perustuu entistä luotettavampaan ja pidempään testisykliin ja vastaa siten paremmin autojen nykyistä ajokäytöstä.

NEDC VS WLTP
NEDC WLTP
Testisykli

Yksittäinen testisykli

 

Dynaaminen testisykli vastaa todenmukaisempaa ajoa

Syklin kesto

 

20 minuuttia 30 minuuttia
Syklin pituus 11 kilometriä  23,25 kilometriä
Ajovaiheet 2 ajovaihetta, 66 % kaupunki ja 34 % maantie 4 dynaamisempaa ajovaihetta, 52 % kaupunki ja 48 % maantie
Keskinopeus 34 km/h 46,5 km/h
Maksiminopeus 120 km/h 131 km/h
Lisävarusteiden vaikutus Vaikutusta CO2-päästöön ja polttoaineenkulutukseen ei huomioida NEDC-menetelmässä Lisävarusteet (voivat vaihdella autoittain) otetaan huomioon
Vaihteiden vaihto Autoilla on kiinteät vaihteenvaihtohetket Autoilla on yksilölliset vaihteenvaihtohetket
Testilämpötilat Mittauslämpötila 20‒30 °C Mittauslämpötila 23 °C, CO2-arvot korjataan vastaamaan 14 °C:ta

AJON AIKAISET PÄÄSTÖT

Real Driving Emissions - RDE

WLTP-tyyppihyväksynnän lisäksi kaikkien valmistajien on syyskuusta 2018 alkaen mitattava automalliensa päästöt todellisissa ajo-olosuhteissa (RDE). Määräys koskee kaikkia EU-maissa, Sveitsissä, Turkissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Israelissa ja Irlannissa myytäviä autoja.

 

RDE-testeissä mitataan haitallisten aineiden kuten typen oksidien (NOx) ja pienhiukkasten määrä liikenteessä ajaen totuudenmukaisempien tulosten varmistamiseksi.

UKK
MITÄ WLTP TARKOITTAA?

Lyhenne WLTP tulee sanoista Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, joka tarkoittaa maailmanlaajuista, yhdenmukaistettua henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen testimenetelmää.

 

Se on uusi testimenetelmä, joka antaa totuudenmukaisemman yhteenvedon koskien auton polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöä. Syyskuun 2018 alusta alkaen kaikilta uusilta rekisteröitäviltä autoilta vaaditaan WLTP-tyyppihyväksyntä. WLTP korvaa aiemman NEDC-testimenetelmän (New European Driving Cycle).

MIKÄ ON WLTP-AJOSYKLI?

Auton polttoaineenkulutus ja päästöt riippuvat edelleen kuljettajan ajotyylistä, minkä vuoksi WLTP-standardia varten kerättiin laaja määrä tietoja eri puolilta maailmaa. Kyseisten tietojen avulla määritettiin neljä asianmukaista ajovaihetta ja neljä eri keskinopeutta: hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea.

 

Jokaisen vaiheen aikana mitataan eri ajotilanteita (jarrutukset, kiihdytykset, pysähdykset) eri tavoin, jotta mittaus vastaisi mahdollisimman hyvin todellista ajoa. Kun nämä vaiheet yhdistetään, saadaan niin sanottu ajosykli.

 

Polttoaineenkulutus mitataan neljässä eri ajotilanteessa, joiden perusteella saadaan yhdistetty kokonaisarvo bensiiniautoille, dieselautoille, hybridiautoille ja ladattaville hybridiautoille.

MITÄ WLTP TARKOITTAA MINULLE?

WLTP:n voimaantulo tarkoittaa, että auton tiedoissa ilmoitetut polttoaineenkulutus- ja CO2-päästöarvot vastaavat tarkemmin todellisissa ajotilanteissa syntyviä kulutus- ja päästöarvoja.

 

Erillisten lisävarusteiden (esimerkiksi kattoikkuna) WLTP-testikertoimet mahdollistavat entistä todenmukaisempien arvojen laskennan tarkalleen autosi varustelun perusteella.

 

Todenmukaisemmat arvot tarkoittavat luonnollisesti sitä, että polttomoottorilla varustettujen autojen polttoaineenkulutus- ja päästöarvot ovat suurempia ja että sähköautojen (mukaan lukien ladattavat hybridit) toimintamatkat on puolestaan lyhyempiä.

MITÄ RDE TARKOITTAA?

Lyhenne RDE tulee sanoista Real Driving Emissions, joka tarkoittaa totuudenmukaisia ajon aikaisia päästöjä. Se on uusi menetelmä, jonka avulla mitataan haitallisia päästöjä, kuten typen oksideja (NOx) ja pienhiukkasia.

 

Kuten nimityksestä voi jo päätellä, RDE-mittaukset tehdään liikenteessä ajaen. Ne tehdään toisin sanoen oikeissa ajo-olosuhteissa eikä laboratoriossa. Mittaukset tehdään PEMS-älymittalaitteella (Portable Emissions Measurement System), joka kiinnitetään autoon testin ajaksi.

MITÄ EURO 6 TARKOITTAA?
Euro 6 on nykyinen päästöstandardi, joka määrittää rajat pakokaasupäästöille. Se määrittää pienhiukkaspäästöjen ja typen oksidien päästöjen enimmäisarvot, jotka ovat alhaisempia kuin aiempien päästöstandardien yhteydessä.
MIKÄ ON SELEKTIIVINEN KATALYYTTINEN PELKISTYS?
Auton pakokaasupäästöjen pienentämiseksi edelleen dieselautojen pakokaasujärjestelmään ruiskutetaan nestemäistä ammoniakkia, josta käytetään nimitystä AdBlue®. Selektiivisessä katalyyttisessä pelkistyksessä (SCR) AdBlue®-lisäaineen ruiskutuksella typen oksideista jopa 90 % voidaan muuntaa harmittomaksi vesihöyryksi, typeksi ja hiilidioksidiksi. 
LUE LISÄÄ
Kestävä kehitys
Tutustu ympäristöystävälliseen lähestymistapaamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, luonnonvarojen suojelemiseksi ja ympäristöystävällisen autoilun kehittämiseksi.
Kierrätys
Tutustu DS-autojen ja sen osien kierrätykseen sekä kierrätysmateriaalien käyttöön.