Näytä sisältö
TIETOSUOJASELOSTE
TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen (GDPR) rekisteriseloste.

 

 

 

Rekisterinpitäjä

Auto-Bon Oy

Kaakelikaari 4 B

01720 Vantaa


Y-tunnus: 1068382-9

 

 

 

Rekisterin nimi

Auto-Bon Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

 

 

 

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Rekisteröidyn suostumus, asiakassuhde, sopimus, toimeksianto tai yrityksen oikeutettu etu.

 

 

 

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus
 • toiminnan kehittäminen, suunnittelu ja ylläpito
 • sopimusten ja toimeksiantojen toteutus
 • asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoito
 • sidosryhmäviestintä
 • mielipide- ja markkinointitutkimus
 • asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen
 • verkkosivuston tilastointi, analysointi ja tietoturvatoimenpiteet
Rekisterin tietosisältö
 • Rekisterissä ylläpidetään rekisteröidyn seuraavia perustietoja:
 • etu- ja sukunimi
 • osoite
 • syntymäaika
 • henkilötunnus henkilötietolain sallimissa tilanteissa
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • markkinointiluvat – ja kiellot
 • mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot
Rekisteröidyn ajoneuvoon liittyvät tiedot
 • auton merkki, malli, rekisteri- ja valmistenumero
 • autolle kohdistuvat ostotapahtumat, huolto ja muut toimenpiteet
Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaisesti:

 

 • rekisteröidyltä itseltään asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään ja asiointiin liittyvien tapahtumien yhteydessä
 • valtuutetuilta jälleenmyyjiltä ajoneuvo- ja palvelutilausten sekä autojen huoltotapahtumien yhteydessä

 

 

Lisäksi rekisterissä olevia tietoja voidaan täydentää mm. seuraavista lähteistä:

 

 • julkisista tietolähteistä, kuten esim. Traficom
 • muilta mahdollisilta rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta
Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niiden käyttötarkoituksen perusteella vain niin kauan kuin on tarpeen tai lain, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälain, määrittämän ajan.

Julkisista tietolähteistä hankittuja tapauskohtaisia suora- ja telemarkkinointiin tarkoitettuja henkilötietoja säilytetään korkeintaan kaksi kuukautta.

Tietojen luovutus
Henkilötietietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterin ulkopuolelle. Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Rekisteröidyn antaman toimeksiannon tai asiakkuuden hoitoon liittyvissä tapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa valtuutetulle jälleenmyyjille tai muille sidosryhmille. Rekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojaus
Rekisterin tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein sisältäen säännölliset käyttöjärjestelmä- ja sovelluspäivitykset, salatut yhteydet ympäristöön ja turvallisen verkkoympäristön. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa.
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista sekä vastustaa henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.

 

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Auto-Bon Oy

Kaakelikaari 4 B

01720 Vantaa