DS ConnectedCAM

DS ConnectedCAM

DS connectedCAM™ käyttöehdot

LAKISÄÄTEISET ILMOITUKSET JA YLEISET KÄYTTÖEHDOT DS CONNECTEDCAM™ -SOVELLUKSELLE

1. Lakisääteiset ilmoitukset

DS ConnectedCAM -mobiilisovelluksen (jäljempänä: Sovellus) julkaisija on DS Automobiles, kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 642 050 199 RCS Paris merkitty osakeyhtiö, jonka pääpaikka sijaitsee osoitteessa 7, Rue Henri Sainte-Claire Déville, 92500 Rueil-Malmaison.

 • Julkaisupäällikkö: Anne Fenninger
 • Sovellusvastaava: Anne Fenninger
 • Latausalusta: Google Play ja App Store

2. Yleiset käyttöehdot

1 JOHDANTO

Sovellus on ilmainen mobiilisovellus, joka on yhteensopiva iOS 9- tai uudemman ja Android 5- tai uudemman version ja joka on tarkoitettu käyttäjän (jäljempänä: Käyttäjä) henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön.

Sovelluksen käyttö on tässä esiteltyjen yleisten käyttöehtojen (jäljempänä: Yleiset käyttöehdot) sekä sovellettavien lakien ja/tai määräysten alaista. Yhteyden muodostaminen sovellukseen ja sen käyttäminen tarkoittaa, että Käyttäjä hyväksyy kokonaisuudessaan ja varauksetta Yleisten käyttöehtojen säännöt.

2 SOVELLUKSEN KÄYTTÖ 

Sovellus on fyysisten henkilöiden (jäljempänä: Käyttäjä[t]) käytettävissä joko autossa tai sen ulkopuolella.

Sovellusta käyttääkseen Käyttäjällä on oltava yhteensopiva älypuhelin, jossa on iOS 9 tai uudempi versio tai Android 5 tai uudempi versio (jäljempänä: Älypuhelin).

Sovelluksen sisältö ja toiminnot on tarkoitettu käytettäväksi tietynlaisessa autossa (jäljempänä: Auto), nimittäin DS-merkkisessä autossa, jossa on DS ConnectedCAM™ -kamera ja lisävarusteena käytössä DS ConnectedCAM™.

Kunhan Auto on oikeanlainen, Käyttäjä voi muodostaa Älypuhelimestaan ja DS ConnectedCAM™ -kamerasta laiteparin ja käyttää siten Sovelluksen eri toimintoja.

3 SOVELLUKSEN SISÄLTÖÖN LIITTYVIÄ TIETOJA

Kun Älypuhelin ja ConnectedCAM™ -kamera muodostavat laiteparin, Käyttäjä voi Älypuhelimellaan Sovelluksen kautta selata DS ConnectedCAM™ -kameran tietoja ja suorittaa seuraavia toimintoja:

 • Ottaa kuvia tai videoida teräväpiirtomuodossa painamalla DS ConnectedCAM™ -kameran painiketta. Videot ja kuvat tallentuvat Sovellukseen automaattisesti.
 • Hakea haluamiasi jopa 148 kuvasta ja 30 videosta (vanhimmat kuvat ja videot poistuvat automaattisesti ja korvautuvat uusilla), jotka käytössä oleva DS ConnectedCAM™ -kamera on tallentanut Käyttäjän ohjauksella ja vastuulla. Kun DS ConnectedCAM™ -kamera on kytketty päälle, se tallentaa Käyttäjän ajomatkoja.
 • Onnettomuuden, esimerkiksi hätäjarrutuksen tai kovan peräänajon, sattuessa tilanteesta tallentuu automaattinen video, joka alkaa 30 sekuntia ennen tilannetta ja päättyy 1 minuutin kuluttua sen jälkeen. Käyttäjä voi hakea suojatun videon Sovelluksella. Suojattua videota ei voida poistaa suoraan Sovelluksella, vaan käyttäjä saa siitä ilmoituksen ja hänen on vahvistettava videon poistaminen. Käyttäjä voi poistaa mediakokonaisuuksia alustamalla DS ConnectedCAM™ -kameran uudelleen. Tämä tehdään painamalla pitkään kameran molempia painikkeita.
 • Jakaa automaattisesti hetkiä reitin varrelta. Käyttäjä voi tallentaa kuvan tai videon Sovellukseen painamalla DS ConnectedCAM™ -kameran painiketta (katso tarkemmin käyttöohjeen kaaviosta). Käyttäjä voi määrittää Sovelluksen asetukset siten, DS ConnectedCAM™ -kameran tallentamat kuvat julkaistaan automaattisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter) tai sähköpostitse. Määritys on ehdottomasti tehtävä Auton ollessa kokonaan pysähtyneenä. Käyttäjä saa tiedon, että DS ConnectedCAM™ -kameran käyttäminen ja hänen Sovelluksen kautta sallimansa jakaminen ovat yksityisiä ja että ne tapahtuvat hänen ohjaamanaan ja ovat henkilökohtaisesti hänen vastuullaan. Täten Käyttäjän on huolehdittava kaikissa olosuhteissa ja ennen kaikkia käyttötilanteita lakisääteisten määräyksien noudattamisesta, mm. tieliikennelaki ja liikenneonnettomuuksien ehkäisemistoimet, kuvaa koskeva oikeus, yksityisyydensuoja, immateriaalioikeus ja yleisesti ottaen kaikki lakisääteiset käyttöön liittyvät määräykset, jotka ovat voimassa Auton myynti- ja/tai käyttömaassa.
 • Paikantaa helpommin auton pysäköintipaikan. Kunhan Käyttäjän Älypuhelin on Wi-Fi-yhteydessä DS ConnectedCAM™ -kameraan, Älypuhelimeen lähetetään DS ConnectedCAM™ -kameran GPS-tiedot paikasta, jossa auto on viimeksi ollut, sekä päiväyksen ja kellonajan. Jos Käyttäjä haluaa käyttää Auton sijainti -toimintoa, Auton GPS-paikannustiedot välitetään Älypuhelimeen asennettuun navigointisovellukseen. Toiminnon avulla Käyttäjä voi jalan kulkiessaan hakea tarkan paikan, jossa Auto kyseisen toiminnon käyttöhetkellä sijaitsee. Käyttäjä saa tiedon, että kyseinen toimenpide voi aiheuttaa lisämaksuja, jos datasiirto ylittää mobiilioperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisen mahdollisen käyttörajan, ja että kyseiset lisämaksut voidaan laskuttaa Käyttäjältä. Käyttäjää pyydetään selvittämään asia mobiilioperaattoriltaan.

Tiedot haetaan, kun Auto lähtee liikkeelle ja kun DS ConnectedCAM™ -muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon. Hakeminen päättyy, kun auto sammutetaan tai Wi-Fi-yhteys katkeaa.

4 IMMATERIAALIOIKEUDET

Sovellus on tarkoitettu Käyttäjien yksityiskäyttöön. Minkäänlaista DS ConnectedCAM™ -nimellä varustettujen kuvien ja videoiden kaupallista hyödyntämistä ei sallita, sillä se saattaa mahdollisesti haitata DS Automobiles -yhtiön imagoa ja mainetta.
Sovellukseen liittyviin immateriaalioikeuksiin ovat oikeutettuja ainoastaan DS Automobiles ja sen alihankkijat.

DS Automobiles ilmoittaa Käyttäjille, että Sovelluksen tietyt osat

 • ovat tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön suojaamia. Tällaisia ovat mm. valokuvat, artikkelit, piirrokset, animaatiot, digitaaliset audio- tai videotallenteet jne.
 • ovat piirustuksia ja malleja koskevan lainsäädännön suojaamia,
 • ovat tavaramerkkejä koskevan lainsäädännön suojaamia. Tällaisia ovat eritoten nimi DS, DS-tunnus, PSA-KONSERNI sekä DS Automobiles -yhtiön yhteistyökumppanien ja alihankkijoiden tavaramerkit.

Jotkut suojatut osat ovat DS Automobiles, sen tytäryhtiöiden ja/tai sellaisten kolmansien osapuolten omaisuutta, jotka ovat antaneet DS Automobilekselle valtuudet käyttää niitä. Siten Sovelluksen osan tai kokonaisuuden kaikenlainen jäljentäminen, esittäminen, käyttäminen, soveltaminen, muuttaminen, liittäminen, kääntäminen ja kaupallistaminen joko osittain tai kokonaan millä tahansa menetelmällä, missä tahansa muodossa ja millä tahansa välineellä (paperisena, digitaalisena jne.)  on kiellettyä ilman DS Automobiles -yhtiön etukäteen kirjallisena myöntämää lupaa.

5 HENKILÖTIEDOT

Voidakseen tarjota kohdassa 3 kuvatut toiminnot DS ConnectedCAM ™ -kamera tallentaa ja välittää Sovellukseen videoita Käyttäjän ajomatkoista ja Auton viimeisimmän GPS-sijainnin päivämäärineen ja kellonaikoineen.

Käyttäjä sitoutuu omalla vastuullaan tiedottamaan kaikille Autoa käyttäville tai Autossa matkustaville henkilöille geopaikannustietojen sekä DS ConnectedCAM™ -kameran tallentamien kuvien ja videoiden keräämisestä.

6 TURVALLISUUS

Turvallisuussyistä Älypuhelimen ja Sovelluksen välinen laiteparinmuodostus on tehtävä ehdottomasti silloin, kun Auto on kokonaan pysähtynyt. Samoin Käyttäjä saa tiedon, että jotkut toiminnot ovat kiellettyjä kuljettajalle tämän ajaessa tai varattuja etumatkustajalle.

7 VASTUU

Käyttäjä saa tiedon, että DS ConnectedCam™ -kamera ja Sovelluksen toiminnot ovat tarkoitettuja yksityiskäyttöön, joka tapahtuu Käyttäjän ohjauksessa ja kokonaan hänen omalla vastuullaan.

Käyttäjän on huolehdittava kaikissa olosuhteissa ja ennen kaikkia käyttötilanteita määräyksien noudattamisesta , mm. tieliikennelaki ja liikenneonnettomuuksien ehkäisemistoimet, kuvaa koskeva oikeus, yksityisyydensuoja, immateriaalioikeus ja yleisesti ottaen kaikki lakisääteiset käyttöön liittyvät määräykset, jotka ovat voimassa Auton myynti- ja käyttömaassa.

Käyttäjä vastaa Sovelluksen käytöstä ja ottaa yksin täyden vastuun kaikista mahdollisista kolmansien osapuolten oikeuksien loukkauksista erityisesti mm. yksityisyydensuojan osalta, jotka voivat aiheutua joko Käyttäjän tai muiden Auton Käyttäjien suorittamasta Sovelluksen käytöstä.

DS Automobiles ei vastaa millään tavoin, mikäli Käyttäjä tai kolmas osapuoli käyttää Sovellusta tai Sovelluksen avulla hankittuja tietoja sovellettavien lakien vastaisesti, huonosti tai väärin.

Käyttäjä sitoutuu Sovelluksen käytön osalta olemaan tekemättä mitään, mikä voisi vahingoittaa DS ConnectedCAM™ -kameraa tai aiheuttaa virustartunnan, tiedonsiirtovian, toimintavian tai jotakin muuta, joka voisi vaikuttaa Sovelluksen, palvelimen tai Sovelluksen kautta käytettävän palvelun toimintaan.

DS Automobiles -yhtiötä tai sen jälleenmyyjäverkostoa ei voida asettaa vastuuseen suorista tai epäsuorista vahingoista, kuten erityisesti materiaalisista vahingoista, tietojen tai ohjelmistojen katoamisesta tai taloudellisista vahingoista, jotka aiheutuvat Sovelluksen käytöstä tai muun Käyttäjän Älypuhelimeensa asentaman sovelluksen käytöstä.
Samoin DS Automobiles -yhtiötä ei voida pitää vastuullisena Sovelluksen käytön tai sovelluksen jakotoimintojen edellyttämän tiedonsiirtoverkoston keskeytyksistä.

8 YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN PÄIVITTÄMINEN 

DS Automobiles pidättää oikeuden muuttaa ja/tai päivittää näitä Yleisiä käyttöehtoja, ja voi tehdä Sovellukseen muutoksia. Muutosten käyttö voi mahdollisesti edellyttää Yleisten käyttöehtojen uuden version nimenomaista hyväksymistä.

9 SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Näihin Yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli osapuolten välille syntyy näistä Yleisistä käyttöehdoista tai niiden soveltamisesta erimielisyyttä, kuluttajan asemassa oleva Käyttäjä voi viedä riidan kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Muussa tapauksessa sovelletaan voimassa olevien lakien säännöksiä toimivaltaisesta tuomioistuimesta.

 

ARTIKLA 1

IOS-PUHELIMET

“Etsi autoni” –ominaisuus ei toimi.

“Autoshare” –ominaisuus ei ole käytettävissä, kun sovellus on käynnissä taustalla.

 

ANDROID-PUHELIMET

“Etsi autoni” –ominaisuus ei toimi.