Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

EKO-design lähestymistapamme

Jo suunnitteluvaiheessa insinöörimme etsivät ratkaisuja minimoidakseen ajoneuvon ympäristövaikutuksia sen koko eliniän ajaksi.

CO2-päästöjen alentaminen on avainvaatimuksiamme. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen kiinnitämme huomiota moniin asioihin, kuten painon tarkkailuun, voimanlähtesiin ja aerodynamiikkaan. Kehittämällä kutakin markkina-aluetta varten juuri sille sopivimman ratkaisun haluamme vastata parhaan kykymme mukaan  kasvihuoneilmiön torjumiseen.

Tulevaisuuden teknologioita

Insinöörimme työskentelevät aktiivisesti löytääkseen teknologisia ratkaisuja puhtaampaan autoiluun. Uuden sukupolven Stop&Start -menetelmä vuonna 2010, hybridivaihtoehdot vuonna 2011 sekä nollapäästöisten autojen tuominen markkinoille – nämä kaikki tähtäävät vahvaan asemaan alhaisten CO2-päästöjen markkinoilla.

Tulevaisuuden teknologiat

Tavoitteenamme on vähentää polttoaineen kulutusta ja alentaa CO2-päästöjä, mutta myös optimoida valmistusmateriaalien käyttö. Haluamme edistää kierrätystä ja lisätä kierrätettävien valmistusmateriaalien osuutta auton valmistuksessa.

Esimerkki: Uusi DS 4

Jo DS4:n suunnitteluvaihteessa haluttiin kiinnittää erityistä huomioita ympäristöarvojen huomioimiseen käyttämällä mahdollisimman paljon kierrätysmateriaalien osuutta auton valmistuksessa ja näin alentaa hiilijalanjälkeä. Uuden DS 4:n tuotannossa käytetyistä materiaaleista 29% on kierrätettyjä. 15% 200 kg polymereistä on kierrätettyjä tai luonnonmateriaaleja jakaantuen seuraavasti:
– 40%luonnonmateriaaleja
– 60% kierrätettyjä materiaaleja

Uusi DS 4 kunnioittaa ekologista omaatuntoamme. Uusi DS 4 on suunniteltu alentamaan ympäristövaikutustaan kierrätettävyyden ja käytettyjen valmistusmateriaalien ansiosta sekä kiinnittämällä huomiota:
– kierrätettävyyteen auton tullessa tiensä päähän ja poistuessa käytöstä
– saavuttamalla hyviä tuloksia kierrätettävyyden suhteen

 

ISO 14001 tuotantolaitokset

Kaikissa tuotantolaitoksissamme on käytössä ympäristövastuujärjestelmä, joka perustuu ISO 14001 -standardiin. Tämä kansainvälinen standardi asettaa maailmanlaajuisesti käytössä olevat normit yrityksen johdolle ja koko organisaatiolle.

Sertifiointoprosessi aloitettiin yli 10 vuotta sitten. Nyt se on saavuttanut kypsän iän kaikissa tuotantolaitoksissamme, jotka kaikki ovat olleet ISO 14001 -sertifioinnin piirissä vuodesta 2007 alkaen. Tämä vuonna 1996 luotu seritifikaatti edellyttää, että tuotantolaitoksissa otetaan käyttöön menetelmät, jotka mittaavat prosessien vaikutusta ympäristöön. Siksi koko henkilöstö on asianmukaisesti koulutettava.

Auoteollisuus käsittää monenlaisia toimintoja, kuten koneistamista, metallin puristamista, korin kokoamista, pintojen käsittelyä, maalausta ja lopuksi kokoamista. Vaikka kaikki osa-alueet eivät ole ympäristön kannalta haitallisia, aiheuttavat ne joka tapauksessa ympäristövaikutuksia, joita tulee valvoa.

1) Maalaamot: vuodesta 1995 lähtien olemme vähentäneet yli puoleen automaalien liuottimista aiheutuneita haittoja.

2) Valimot: ottamalla käyttöön kehittyneitä teknisiä laitteita, kuten plasmapolttimen, ja kehittämällä tarkastusmenetelmiä, olemme pystyneet vähentämään merkittävästi valimon pölyhaittoja.

3) Veden kulutus: veden säästäminen on avaintekijöitä kaikissa teollisissa tuotantolaitoksissamme. Olemme vähentäneet vedenkulutusta 2,5 kertaisesti autoa kohden vuoden 1995 jälkeen.

4) 94% tuotantojätteistä palautuu: tuotantolaitoksemme tuottavat noin 700.000 tonnia metallijätettä vuosittain, se palautuu terästehtaille ja valimoihin. Muusta jätteestä 82% prosessoidaan muita kanavia pitkin. Palautusaste on kaiken kaikkiaan 94%.

 

Kestävä kehitys jälleenmyyjäliikkeissä

DS -jälleenmyyntiverkosto on sitoutunut aktiivisesti noudattamaan brändin ympäristöpolitiikkaa, onhan kyse Citroënin yhteistyöyrityksestä.

Olemme sitoutuneet kolmeen tärkeimpään ympäristön hallintatekijään:
– lajitteluun, voidaksemme palauttaa ja kerätä jälleenmyyjien jätteitä hyväksyttyjen otrganisaatioiden välityksellä
– sääntöjen noudattamiseen, varmistamaan että jälleenmyyjät noudattavat kansallisia ja eurooppalaisia säädöksiä
– Traceability,  jotta voisimme seurata mihin jätteet siirtyvät ja varmistaa, että ne kierrätetään oikein

Tietoisuus ja vastuullisuus

Vuoden 2008 Pariisin autonäyttelyssä lanseerattiin  ‘GreenPact’, uusi ympäristöarvojen lähestymistapa, jonka avulla ranskalaisten jälleenmyyjien olisi helpompi pysyä kärryillä siitä, mitä lainsäädännössä tapahtuu ja paremmin hallita ympäristövaikutukset (jätteiden käsittely, kemikaalien varastointi,  elinkaarensa päässä olevien osienjäljittäminen jne.)

Keräys ja hallinnointi

Panimme alulle yli 15 vuotta sitten järjestelmän elinkaarensa päähän tulleiden autojen keräämiseksi ja kierrättämiseksi käyttäen ympäristöarvoja kunnioittavia tapoja. Autojen huoltamisesta ja korjauksesta tulleiden jätteiden keräys ja lajittely on järjestetty elinkaarensa päähän tulleille tuotteille ja käsitelty Ranskassa osana GreenPact’iä.

Puhdistus

Jokaisen auton suunnittelussa otetaan jo valmiiksi huomiono elinkaaren päässä tehtävät puhdistustoimenpiteetr. Esimerkiksi jos joku merkintä on tehty polttoainesäiliön alimpaan pisteeseen, jotta se olisi helpompi tyhjentää.  Samaan aikaan dismantling prosessi on kehitetty jo aikaisessa vaiheessa insinöörien toimesta jokaista sellaista osaa varten , joka joudutaan irrottamaan osana  puhdistustoimenpidettä.